Om os

DanGødning A/S er en danskejet gødningsproducent, der blev grundlagt i 1991 af en gruppe fremsynede grovvarekøbmænd. Flydende gødning var på det tidspunkt en helt ny gødningsform. Ved at tildele gødningen i flydende form, kunne man undgå mange af de begrænsninger, der er forbundet med anvendelsen af fast gødning. Købmændenes idé var derfor at udnytte disse fordele til, at tilbyde præcise og skræddersyede planteernæringsløsninger til landbruget.

Der er sket en stor teknologisk udvikling siden starten af halvfemserne og både produkterne og teknologierne til udbringning er forskellige fra dengang. Specielt udviklingen af præcisionsteknologi i landbruget og nye miljøkrav gør fordelene ved anvendelsen af flydende gødning endnu mere relevante end tidligere. DanGødning's mål er derfor i dag næsten uændret i forhold til målet fra virksomhedens start, nemlig at tilbyde landbruget præcise, skræddersyede og miljørigtige planteernæringsløsninger.

Forretningsområderne, inklusive søsterselskabet JMO 2000 ApS, omfatter:

  • Flydende gødning til landbruget.

  • Udlejning af tanklagre til andre produkter end gødning.

  • Mikronæringsstoffer til landbruget.

  • Gartneriprodukter.

  • Produkter til golfbaner og private haveejere.

  • Industrielle næringsstofløsninger til biogasanlæg, luftrensning med videre.

  • Lønproduktion af specialprodukter.

DanGødning A/S har fire gødningsterminaler: Aalborg, Fredericia, Nykøbing Falster og Rødbyhavn, hvorfra der hurtigt og uden lang kørselsafstand kan leveres gødning direkte til landbruget i alle dele af landet i løbet af sæsonen. Hovedkontoret ligger i Fredericia, hvor der også er anlæg til produktion af specialprodukter og moderne opdunkningsanlæg. Virksomheden beskæftiger i 2024 15 fuldtidsansatte.

Fredericia, februar 2024.