Hvede

Præcision kan ses på bundlinjen

Efterår

Ved sen såning eller hvor der af andre årsager er risiko for hæmning af rodudviklingen, anbefaler vi tildeling af 5-15 kg. fosfor i DG-NP 11-16. Herved får afgrøden samtidig en lille mængde ammoniumkvælstof, der hjælper på omsætningen af halm og stubrester, og forstærker optagelsen af fosfor. DG-NP 11-16 virker forsurende og hjælper derfor også på optaget af mangan.

Hvis der ikke behov for fosfor, men stadig ønskes en lille mængde N og en forsurende virkning, anbefaler vi 50 kg. DG-NtS 17-17 i efteråret. Vær i øvrigt opmærksom på, at der er opnået gode resultater ved tilsætning af 10 kg. N i flydende gødning ved herbicidbehandling mod græsukrudt i hvede efterår og forår.

Forår

DanGødning er sammensat af alle tre kvælstofformer. Derved sikres en jævn og ensartet forsyning af kvælstof over en længere periode, ligesom risikoen for udvaskning af nitrat minimeres. Den jævne forsyning af kvælstof bevirker også, at udviklingen af bladmasse og sideskud/aks er lettere at styre. Af denne grund kan udbringning af flydende gødning også foretages, før man ville gøre, med en tilsvarende mængde fast gødning.

Vi anbefaler udbringning ad 2 gange 60-100 kg. N med ca. to ugers mellemrum i de tidlige forår. Vær opmærksom på, at der samtidigt også er gødet op med S, som er grundlaget for et højt udbytte og høj kvalitet. Afhængig af tildeling af gylle og P og K behov i øvrigt, gødes op med DanGødning produkter med P og K.

Proteingødskning udføres som bladgødskning med en N type med 5-10 kg. N på flagbladet. Hvis der er behov for en større mængde N, tildeles ad to gange. Vær også opmærksom på, at der ofte opnås en positiv virkning ved tilsætning samtidig med fungicider. Følg dog altid anbefalingerne fra leverandøren af plantebeskyttelse og lav en blandetest på forhånd.