Hvede

Jævn og ensartet forsyning med kvælstof i hele vækstperioden

Efterår

For at forbedre rodudviklingen anbefaler vi tildeling af 10-20 kg. fosfor i DG-NP 9-13 - gerne placeret. Det er en ren ammoniumgødning som ikke udvaskes. Herved får afgrøden en lille mængde ammoniumkvælstof, der hjælper på omsætningen af halm og stubrester. Ammoniumgødning virker forsurende og hjælper derfor også på optaget af mangan og fosfor.

Hvis der ikke behov for fosfor, men stadig ønskes en lille mængde N og en forsurende virkning, anbefaler vi 50 kg. DG-NtS 17-17 i efteråret.

Forår

DanGødning er sammensat af alle tre kvælstofformer: amid, ammonium og nitrat. Sammensætningen sikrer en jævn og ensartet forsyning af kvælstof i hele vækstperioden og minimerer udvaskning. Den jævne forsyning af kvælstof bevirker også, at udviklingen af bladmasse og sideskud/aks er lettere at styre.

Vi anbefaler udbringning ad 2 gange 60-120 kg. N med ca. to ugers mellemrum i det tidlige forår, marts/april. I et vådt forår, bør der vælges en N gødning med stort svovlindhold, da svovl let udvaskes. Afhængig af tildeling af gylle og P og K behov i øvrigt, gødes op med DanGødning produkter med P og K.

Proteingødskning udføres som bladgødskning med en N type med 5-10 kg. N på stadie 37, og igen på stadie 55. Her kan DG-Leaf N 18 med fordel benyttes. Der opnås ofte en positiv virkning sammen med svampemidler.

Vær i øvrigt opmærksom på, at der er opnået gode resultater ved tilsætning af 10 kg. N i flydende gødning ved herbicidbehandling mod græsukrudt i hvede. Her kan DG-Leaf N 32 med fordel benyttes. 

Følg altid anbefalingerne fra leverandøren af plantebeskyttelsesmidlerne og lav en blandetest på forhånd.