Klimaberegning for DanGødning

DanGødning er et klimavenligt valg. Her er kort oversigt om tallene bag.

CO2 ækv./kg pr. produkt (figur1)

  • Fertilizer Europe ab fabrik: Disse tal kommer fra Fertilizer Europes beregningsmodel. Tallene medtager desværre ikke det lavere energiforbrug ved produktion og håndtering af flydende gødning. Tal for N32, AtS og APP er beregnet på baggrund af Fertilizer Europes beregningsmodel.

  • Frigivelse ved hydrolyse i marken: CO2 frigivelse ved omdannelse af urea til ammonium i marken. Tal fra Bouwman m.fl. 2002.

  • Indirekte N2O fra NH3 frigørelse: NH3 frigørelse baseres på estimat fra EMEP/UNECE Guidebook 2009 med omdannelse af 1% NH3 til N2O. Data for Agrotain inhiberet N32, baseret på Nikolajsen m.fl. 2020.

  • N2O frigivelse i marken: Model udviklet for frigivelse af N2O ved nitrifikation/denitrifikation under markforhold af Bouwman m.fl. 2002. Specifikke tal for Agrotain inhiberet N32, fra Smith m.fl. 2012 og Shcherbak m.fl. 2014.

  • Indirekte N2O fra nitratudvaskning: Baseret på IPCC`s (2006) globale standard på 30% tab af N ved udvaskning, uanset gødningstype, og en omdannelse af NO3 til N2O på 0,75%.

  • CO2 fra kalkbehov: Beregnet kalkbehov på baggrund af Kissel m.fl. 2020.

På figur 2 er tallene omregnet til DanGødning's produkter.

DG NmaX

Figur 1

Figur 2