Gødningsdyser - driplerør - slæbeslanger

Marksprøjten ændres hurtigt og let til en præcisionsgødningsspreder

Gødningsdyser

Valg af gødningsdyse, tryk og kørehastighed afstemmes, så der opnås store dråber, der falder lodret ned gennem afgrøden.

Der findes flere producenter og typer af gødningsdyser på markedet. Med en 5-7 huls gødningsdyse, opnås en rigtig god og jævn gødningstildeling i marken. Valg af tryk, kørehastighed og gødningsdyse afhænger af den gødningsmængde, der skal udbringes. Der findes også variable gødningsdyser, hvor det er muligt, at dække en udbringningsmængde fra 60-400 l/ha. med kun én gødningsdyse. Der opnås derved en besparelse i arbejdstid, da skift undgås.

Driplerør

Driplerør er designet til, at udbringe flydende gødning med højt kvælstofindhold sent i hvede og andre kornarter. Driblerør giver store grove dråber med minimal vindfølsomhed. I England er driplerør meget udbredt ved sengødskning i hvede.

Slæbeslanger

Slæbeslanger er optimalt at anvende, når der skal udbringes store gødningsmængder sent i vækstsæsonen. man undgår derved uønsket afsætning af gødning på bladene. Specielt i majs er dette vigtigt. Ved at udbringe gødningen med slæbeslanger undgår man afhængighed af udbringningstidspunktet.