Majs

Placering af startgødning ved såning er afgørende for et stort udbytte i majs

Startgødning

Anvendelse af startgødning, med placering af gødningen 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet, er vigtig for en god etablering af majsplanterne. Det er primært tildeling af fosfor, der er afgørende ved startgødskning, da fosfor giver en hurtigere og større udvikling af rodnettet. En stærk og hurtig rodudvikling reducerer dels påvirkningen fra sygdomme og skadegørere, og sikrer dels et stort og tilstrækkeligt rodnet til, at udnytte den meget stærke vækst i majsen senere på foråret/sommeren.

Vi anbefaler 5-15 kg. fosfor i DG NPtS 19-7-0-5 eller DG NPtS 17-7-0-3 placeret. Denne mængde har givet signifikante merudbytter i Landsforsøgene i forhold til grundgødning. DanGødning's fosforgødninger er de eneste på markedet, der har 100 pct. vandopløseligt fosfor, og derved plantetilgængeligt fosfor. Dette er specielt vigtigt, for at sikre tilstrækkeligt fosfor i løbet af den korte og intensive roddannelsesperiode.

Gødskning i løbet af sæsonen

Majsplanterne er meget følsomme for gødning, der løber ned i bladskederne. Dette gælder både for fast og flydende gødning. Hvis man derfor ønsker, at tildele gødning i løbet af sæsonen, er det vigtigt, at man benytter gødningsslanger, der sikrer, at gødningen placeres på jorden. Ved behov for små mængder på 5-10 kg. N pr. ha. kan dette dog foretages på tørre planter med en stor fladsprededyse. Vi anbefaler som bladgødskning anvendelse af DG Leaf N-18.