Vårbyg

Høje udbytter med flydende gødning i vårbyg


Vær specielt opmærksom på fosfor

Mange marker og ejendomme er påvirket af meget lave fosfortal i jorden, eller er begrænset i mulighederne for tilførsel af fosfor på grund af skærpede fosforkrav. Vårbyg har en kort vækstperiode, og tilstrækkelig forsyning af fosfor til rødderne er afgørende for en hurtig og effektiv etablering af afgrøden og dermed for et højt udbytte.

Afgrøderne optager kun fosfor fra jorden indenfor en rækkevidde på 2-4 mm fra rødderne. I praksis betyder det, at rødderne skal vokse hen til jordens fosfor. Under hele den kritiske rodudviklingsfase er det derfor vigtigt, at der er en god forsyning af tilgængeligt fosfor tæt på rødderne, for at sikre et højt udbytte.

DanGødning's fosforgødninger er de eneste gødninger på markedet, der indeholder 100 pct. vandopløseligt fosfor og dermed plantetilgængeligt fosfor.