Vårbyg

Høje udbytter i vårbyg, både med placering og udsprøjtning af flydende gødning

Udbringning

Tre års Landsforsøg i 2013-2015 med hhv. placering og udsprøjtning af DanGødning før såning af vårbyg dokumenterer, at den velkendte effekt af placering også gælder for DanGødning.

Forsøgene er fortsat i 2016 og 2017, og har omfattet både NtS-gødninger og NPKtS gødninger og er sammenlignet med traditionelle faste NS- og NPK-gødninger.

Konklusionen af forsøgene med DanGødning i vårbyg under forskellige klimatiske forhold er, at placering af DanGødning før såning viser merudbytter i forhold til placering af fast NPK-gødning. Forsøgene viser ligeledes merudbytter ved udbringning af DanGødning med Agrotain før såning.

(Oversigt over Landsforsøgene 2016-17 (forsøg 002 med uddrag af tabel 25 s. 232 i 2016 samt tabel 25 s. 222 i 2017).

Før såning

Kg. N/ha.

Gødningstype

Udbytte hkg. kerne /ha.

 

 

 

2016

2017

Placeret

120

DG-NPKtS 15-2-6-2

65,8

64,9

Placeret

120

NPK 21-3-10 m/S, Mg, B

63,3

64,3

Udsprøjtet

120

DG - NPKtS 15-2-6-2 m/Agrotain

65,6

62,7

Bredspredt

120

NPK 21-3-10 m/S, Mg, B

62,0

61,9

Placeret

150

DG - NPKtS 15-2-6-2

70,9

65,4

Placeret + bredspredt

120 + 30

NPK 21-3-10 (120 kg. N)

NS 27-4 (30 kg. N)

65,4

Ej testet i 2017

LSD

 

 

4,3

2,3

 

Vær specielt opmærksom på fosfor

Mange marker og ejendomme er påvirket af meget lave fosfortal i jorden eller begrænset i mulighederne for tilførsel af fosfor på grund af skærpede fosforkrav. Vårbyg har en kort vækstperiode, og tilstrækkelig forsyning af fosfor til rødderne er afgørende for en hurtig og effektiv etablering af afgrøden og dermed for et høst udbytte. Afgrøderne optager kun fosfor fra jorden indenfor en rækkevidde på 2-4 mm fra rødderne. I praksis betyder det, at rødderne skal vokse hen til jordens fosfor. Under hele den kritiske rodudviklingsfase er det derfor vigtigt, at der er en god forsyning af tilgængeligt fosfor tæt på rødderne, for at sikre et højt udbytte.

DanGødning's fosforgødninger er de eneste gødninger på markedet, der indeholder 100 pct. vandopløseligt fosfor og dermed plantetilgængeligt fosfor.