Udbringning

DanGødning skal som udgangspunkt optages af rødderne

Ved udbringning er det vigtigt, at skabe store tunge dråber, der falder lodret ned gennem afgrøden. Næringsstofferne i DanGødning er vandopløselige og derved øjeblikkeligt tilgængelige for afgrøden.

Optimalt udbringningstidspunkt af DanGødning: 

  • Kør på tørre planter med godt vokslag.

  • Kør gerne umiddelbart før regn.

  • Kør med gødningsdyser.

Undgå at udbringe DanGødning:

  • Umiddelbart efter en periode med regn, afgrøderne har da tyndt vokslag.

  • Før eller i hårdt frostvejr.

  • I stærkt solskin.

  • Før eller efter pesticidbehandling.

  • På stressede afgrøder.

Placering af DanGødning

Placering af DanGødning er optimalt i alle vårafgrøder. Sammenlignet med bredspredning og nedharvning af gødningen, opnås der i korn merudbytter på 2-3 h/kg. kerne pr. ha. Merudbytterne er størst i det tørre forår.

I majs og andre rækkesåede afgrøder, kan der i forbindelse med ukrudtsharvning med fordel nedharves DanGødning.  

Bladgødskning

Ifølge Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning, skal der ved bladgødskning tilsættes et spredeklæbemiddel ved udbringning. På de arealer hvor der bladgødskes, må der højst tildeles 20 kg amid N (urea N) pr. ha. hver tredje dag.

DanGødning kan anvendes som bladgødskning. Planterne optager kvælstof og specielt amid-N meget hurtigt gennem bladene. Den mængde der kan optages på én gang gennem bladet, er imidlertid begrænset. Derfor er det vigtigt, kun at tilføre små mængder næringsstof ved bladgødskning.

Bladgødskning i den tidlige afgrødestadie er optimalt, når forholdene i jorden giver begrænsninger i næringsstoftilgængelighed pga. lav jordfugtighed, dårlig rodudvikling m.m.

I de senere afgrødestadier vil bladgødskning med makronæringsstofferne være et effektivt styringsværktøj, til at øge udbyttet og kvaliteten af afgrøden. På dette tidspunkt er det vigtigt, at afgrøden er velforsynet med næringsstoffer, så der kan opretholdes et godt energiniveau til fyldning af frø, frugter, knold eller vegetativ produktion.

For bedst optagelse gennem bladet, vil tildeling tidligt morgen eller aften ved høj luftfugtighed være ideelle forhold for bladgødskning.