Udbringning

DanGødning skal som udgangspunkt optages af rødderne

Ved udbringning er det vigtigt, at skabe store tunge dråber, der falder lodret ned gennem afgrøden. Næringsstofferne i DanGødning er vandopløselige og derved øjeblikkeligt tilgængelige for afgrøden.

Optimalt udbringningstidspunkt af DanGødning med gødningsdyser: 

  • Kør på tørre planter så dråberne løber af bladene og falder ned på jorden

  • Kør gerne umiddelbart før regn

  • Kør gerne mens det regner

  • Kør gerne sidst på dagen / ind under aften, hvis der er stærk solskin

  • Det er ok at køre selv om der kommer lidt nattefrost - der skal dog være + grader - og dermed ikke frosne planter - om dagen

Placering af DanGødning

Placering af DanGødning er optimalt i alle vårafgrøder. Sammenlignet med bredspredning og nedharvning af gødningen, opnås der i korn merudbytter på 2-3 h/kg. kerne pr. ha. Merudbytterne er størst i det tørre forår.

I majs og andre rækkesåede afgrøder, kan der i forbindelse med ukrudtsharvning med fordel nedharves DanGødning.  

Bladgødskning

Ifølge Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning, skal der ved bladgødskning tilsættes et spredeklæbemiddel ved udbringning. Ved bladgødskning skal der IKKE tilsættes en ureaseinhibitor(DG-NmaX) På de arealer hvor der bladgødskes, må der højst tildeles 20 kg amid N (urea N) pr. ha. hver tredje dag.

DanGødning kan anvendes som bladgødskning. Planterne optager kvælstof og specielt amid-N meget hurtigt gennem bladene. Den mængde der kan optages på én gang gennem bladet, er imidlertid begrænset. Derfor er det vigtigt, kun at tilføre små mængder næringsstof ved bladgødskning.

Bladgødskning i den tidlige afgrødestadie er optimalt, når forholdene i jorden giver begrænsninger i næringsstoftilgængelighed pga. lav jordfugtighed, dårlig rodudvikling m.m.

I de senere afgrødestadier vil bladgødskning med makronæringsstofferne være et effektivt styringsværktøj, til at øge udbyttet og kvaliteten af afgrøden. På dette tidspunkt er det vigtigt, at afgrøden er velforsynet med næringsstoffer, så der kan opretholdes et godt energiniveau til fyldning af frø, frugter, knold eller vegetativ produktion.

For bedst optagelse gennem bladet, vil tildeling tidligt morgen eller aften ved høj luftfugtighed være ideelle forhold for bladgødskning.