Begyndende aktivitet på bladgødskning

I det tidlige forår anvendes N-bladgødskning overvejende sammen med mikronæringsstoffer og plantebeskyttelse. Senere på sæsonen er bladgødskning attraktivt på grund af en meget høj N-udnyttelse i forhold til fast gødning. Det er godt både for miljøet og sikrer topudbytter. Ved bladgødskning bør der max tilføres 10 kg. N pr. ha. Planterne kan ikke optage mere ad gangen gennem bladene.

Som N-bladgødskning anbefaler vi at anvende de rene N-typer, som er fremstillet med henblik på anvendelse som bladgødning. Specielt ved udbringning sammen med plantebeskyttelse og mikronæringsstoffer er det lettere at blande, når der ikke samtidig er svovl eller andre næringsstoffer i gødningen. Trods dette bør man altid lave en lille blandetest i et glas, inden man begynder at blande i tanken. Bliver væsken uklar eller dannes der bundfald, kan produkterne ikke blandes.

Hvilken forskel er der på vores to bladgødninger med N?

  • DG-Leaf N 18: Denne type optages i bladet i løbet af få timer og anbefales som en meget effektiv måde at tilføre kvælstof på.

  • DG-Leaf N 32: Denne type anbefales af flere kemifirmaer som tilsætning, specielt til græsmidler. DG-Leaf N 32 optages langsommere end DG-Leaf N 18 og har også et lidt højere saltindeks.

Husk at der anvendes almindelige dyser til bladgødskning og der ikke længere er krav om tilsætning af Agrotain eller DG-NmaX. Derimod kræves der tilsætning af et sprede-/klæbemiddel.

Se mere om bladgødskning på vores hjemmeside www.dangodning.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Begyndende aktivitet på bladgødskning