Bladgødskning

Bladgødskning er en hurtig og effektiv måde at optimere udbytte og kvalitet i afgrøderne. Ved bladgødskning er det vigtigt at huske, at der skal anvendes fladdyser, hvorved man sikrer afsætning af gødningsmængden så jævnt som muligt på bladene. Som tommelfingerregel kan man regne med at afgrøden effektivt kan optage 5-10 kg næringsstof ad gangen via bladene. Hvis man ønsker tildeling af større mængder, anbefaler vi derfor, at dele tildelingen med få dages mellemrum. 

For landmænd, der alligevel ønsker at udbringe større mængder på én gang som bladgødskning, anbefaler vi at anvende rene N-typer, da større mængder svovl kan forårsage svidninger ved bladgødskning sent i vækst-sæsonen.

I øjeblikket er det relevant at overveje bladgødskning i vinterraps og vinterhvede. Vinterraps har sit største behov for svovl under skulpe- og frødannelsen. Vi anbefaler derfor udbringning af 5-10 kg N/ha i en NS- type som f.eks. DG-NtS 24-6 eller DG-NtS 27-3 på dette tidspunkt. Hvis der ønskes rene N- produkter, anbefaler vi DG-Leaf N 18, baseret på amid-N, eller DG-Leaf N 32 som også indeholder nitrat-N. Forskellen på produkterne er virkningshastigheden som er højere i amid-N end i nitrat-N .

I vinterhvede anbefales en proteinstrategi med f.eks. 5-10 kg N/ha i stadie 32-39 og 5-10 kg N/ha i stadie 51-59. Vinterhvede har, hvis der i øvrigt er gødet tilstrækkeligt op med svovl i april, et mindre behov for svovl end vinterraps på dette tidspunkt. Bortset fra dette er vores anbefaling til produktvalg i øvrigt det samme som for vinterraps.  

Både for vinterraps og vinterhvede kan udbringning ofte med fordel udføres samtidig med plantebeskyttelse. Vær som altid opmærksom på, at lave en blandetest og følge kemifirmaets anbefalinger når man ønsker at blande produkterne.  

Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Bladgødskning