Erfaringer og forsøg med DanGødning i vårbyg

Reglerne med at efterafgrøder skal efterfølges af en vårafgrøde, har gjort vårbyg til en af de største afgrøder vi dyrker. I mange tilfælde går man efter at kunne dyrke vårbyggen, så den kan afregnes som maltbyg, og dermed få en højere afregningspris.  

Udfordringen ved maltbyg er at kunne få høje udbytter uden at proteinindholdet bliver for højt. Vi har i 2022 lavet forsøg med vårbyg, så vi kan blive endnu skarpere på at kunne rådgive de landmænd, som bruger DanGødning til dyrkning af maltbyg. Baggrunden for forsøget er at få afklaret, om en effektiv startgødskning har indflydelse på udbytte og proteinniveau. 

I forsøget placerede vi 134 kg. N helt traditionelt i en NPK 21-3-10 i den ene parcel. Til sammenligning placerede vi 12 kg. N og 17 kg. fosfor direkte i sårillen i flydende DanGødning og supplerede op til 134 kg. N ved at placere en NK 23-0-8 traditionelt.  

I leddet med NPK 21-3-10 blev udbyttet 9.170 kg. og 10,7 pct. protein. Leddet med flydende gødning gav et udbytte på 9.379 kg. og 10,5 pct. protein. Altså højere udbytte med et lidt lavere proteinindhold ved brug af DanGødning.

Så umiddelbart har vi her en skitse til en model, hvor vi kan hæve udbyttet uden at proteinindholdet stikker af. Vi udbygger og fortsætter forsøgene til næste sæson. 

Ud over disse forsøg, har vi også hos en landmand afprøvet placering af forskellige typer af DanGødning direkte i sårillen til vårbyg – og med stor succes. Det vender vi tilbage med senere. 

 

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Erfaringer og forsøg med DanGødning i vårbyg