Forskellige former for kvælstof i bladgødskning

Der er stor interesse for bladgødskning og vi modtager i øjeblikket mange spørgsmål omkring anvendelsen af de forskellige bladgødningstyper. Den hurtigste og mest effektive optagelse af N opnås igennem amid-N, hvor 50 pct. af gødningsmængden er optaget gennem bladoverfladen allerede efter 24 timer. For ammonium-N og NO3-N er der tilsvarende optaget 50 pct. inden for 2-5 døgn.

Når man anvender bladgødskning, skal man være opmærksom på, at man øger N-indholdet i bladene meget pludseligt. Det er derfor vigtigt, ikke at tildele mere end 5-10 kg N på én gang som bladgødskning. Hvis man ønsker at tilføre større mængder, bør der anvendes delt tilførsel med nogle få dages mellemrum.

Mange har spurgt om eventuel risiko for fordampning af kvælstof fra NO3-, NH4- og Amid-N når man anvender bladgødskning. Der er ikke risiko for fordampning af N fra bladgødskning, da de enzymprocesser, der kan føre til fordampning, er relateret til forholdene i jorden. I jorden blokeres risikoen ved anvendelse af Agrotain.

Følg i øvrigt, som altid, vores vejledning på vores hjemmeside www.dangodning.dk omkring dysevalg med videre i forbindelse med bladgødskning.

Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Forskellige former for kvælstof i bladgødskning