Forsurende virkning i DanGødning

Mange landmænd, der traditionelt har benyttet svovlsur ammoniak, fordi de har ønsket en forsurende virkning, spørger om de kan opnå den samme virkning med DanGødning’s svovlgødninger.

Den forsurende virkning af forskellige gødningsprodukter afhænger af produkternes ammoniumindhold. Højere ammoniumindhold giver større forsurende virkning. Den forsurende virkning kan beregnes, og angives ofte med et tal, der viser den kalkmængde, der neutraliserer den forsurende virkning. Jo større kalkbehov, jo større forsurende effekt.

Udbringning af DG-NtS 17-17 og DG-NtS 20-10 er derfor, udover at være en hurtig, præcis og let måde at justere S behovet på, også en god mulighed for at opnå en forsurende virkning, hvor der er ønske om det.

Se mere om emnet på DanGødning's hjemmeside www.dangodning.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Forsurende virkning i DanGødning