Husk Selen til græsset !

Der er godt gang i høsten af græs. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på kvaliteten og gødskningen af græsset.  

Selen forekommer kun i ringe mængder i landbrugsjorden i Danmark og er ikke et plantenæringsstof. Selen er derimod et nødvendigt mineral for dannelsen af aminosyrerne methionin og cystein i dyr og mennesker.

Selen er derfor et vigtigt mineral i kvægfoderet, hvor det blandt andet har indflydelse på reproduktionen, forekomsten af yverbetændelse, samt antallet af dødfødte og svagelige kalve. 

Det er derfor vigtigt, at sikre det rette indhold af Selen i græsset. Den hurtigste og mest præcise tildeling opnås ved anvendelse af DG-NtS 8-17 med 0,33 pct. Selen. Produktet fås som dunkevarer og anvendes med 1 liter pr. ha. pr. tildeling.  

DG -NtS 8-17 med 0,33 pct. Selen kan blandes med DanGødning’s NtS typer og kan derfor let anvendes sammen med den almindelige gødskning af slætgræsset. 


Med venlig hilsen


Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Husk Selen til græsset !