Husk svovl ved sene tildelinger af kvælstof

I ”de gode gamle dage” sørgede industriel forurening for et årligt nedfald fra atmosfæren på 40 kg svovl pr. ha. Dermed var afgrødernes behov for svovl sikret. I dag udleder industrien stort set ikke svovl, så tilførslen skal komme fra andre kilder, hvis der skal være balance i marken. Denne balance skal være i orden, da svovl er et meget vigtigt næringsstof i forhold til både udbytte og kvalitet.

I forhold til udbytte, er vi vant til at tale om kvælstofniveauet, som et af de altoverskyggende parametre. Og her er svovl vigtig, da mangel på svovl hindrer N-udnyttelsen. Altså: selvom der er masser af kvælstof til rådighed, så kan planterne ikke udnytte det, hvis der mangles svovl.

På kvalitetssiden ved vi også, at svovl er vigtigt for de svovlholdige aminosyrer cystein og methionin som er vigtige for både foder og bagekvalitet. For raps er svovl vigtig for olieindholdet.

Timing med svovl er vigtig. I raps skal svovl især være tilgængelig ved blomstring og skulpedannelse. I korn er stadiet, hvor frø og kerne dannes, vigtig.

Hvorfor nu alt den snak om svovl på nuværende tidspunkt? Grunden er, at vi har været i dialog med flere landmænd, som har mulighed for at tilføre noget kvælstof til især vårbygmarkerne, som står og piver lidt derude. Nogen har med fuldt overlæg gemt lidt N for at kunne lave en gradueret tildeling. Andre opgiver at tilføre gylle på grund af store nedbørsmængder. Vårbygmarker med højt udbyttepotentiale kan også med fordel få lidt ekstra kvælstof nu, hvis man har det til rådighed.

Flere melder om gule planter, som de regner med, er N mangel og iltmangel pga. et koldt og vådt forår.

Svovlmangel og kvælstofmangel kan forveksles, men da svovl ikke er særlig mobil i planterne, vil det være de yngre blade som vil være lyse. Kvælstof er til gengæld meget mobil i planterne, så her vil det være de gamle blade, der vil være lyse.
 
Vores anbefaling er, at skal man ud med en sen tildeling af N i dette våde kolde forår, så bør man vælge en gødningstype der indeholder svovl.

DG-NtS 27-3 kunne være et godt bud, men alle DG-NtS gødninger kan bruges. Fælles for dem alle er, at svovlet i dem er effektivt og optages hurtigt.

Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Husk svovl ved sene tildelinger af kvælstof