Ny gødsknings bekendtgørelse

Høsten 2022 er i fuld gang og man ser nu resultatet af årets gødningsstrategi. 

I bl.a. kartofler, er indsatsen dog stadig i fuld gang, og der udleveres stadig en del DG-Leaf N 18 til bladgødskning. Bladgødskningen foretages ofte sammen med skimmelsprøjtningerne. 

Og netop bladgødskningen er endnu engang baggrund for et nyhedsbrev herfra DanGødning A/S. Gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2022/2023 er netop blevet offentliggjort og træder i kraft d. 1. august 2022.  

En lille ændring i forhold til bladgødskning har sneget sig ind. Efter 1. august 2022 skal der ikke længere tilsættes inhibitor ved decideret bladgødskning med gødninger der indeholder mere end 6% amidkvælstof. Til gengæld skal der tilsættes et spredeklæbemiddel. Det er ikke specificeret hvilken type eller dosering. Tilsætning af spredeklæbemiddel er ikke efter DanGødning’s anbefaling, og vi arbejder på, at det ændres ved næste revision af bekendtgørelsen.  

Fremadrettet må der ved bladgødskning ligeledes kun tilføres 20 kg. N i amidkvælstof hver tredje dag. Dette er ikke noget problem, da der ofte kun tilføres 10 kg. N pr. ha. pr. gang.   

Ellers er reglerne for udbringning af DanGødning ikke ændret. Er der over 6% amidkvælstof i gødningen, skal den tilsættes ureaseinhibitor (Agrotain), når den udbringes ovenpå jorden med gødningsdyser, nedfældes/placeres ved etablering eller nedbringes inden 4 timer. 

  

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Ny gødsknings bekendtgørelse