Optag af kvælstof ved bladgødskning

Vi får for tiden mange henvendelser vedrørende bladgødskning. 
 
Kvælstof på ren amid form, som i vores DG-Leaf N18, er den form for kvælstof der hurtigst, mest effektivt og skånsomt optages gennem bladene. 
 
Når man tilfører kvælstof til planterne via bladene, skal man være opmærksom på, at planterne ikke kan optage mere end 5-10 kg. N ad gangen. Planterne optager kvælstoffet lynhurtigt ind i cellerne. Tildeler man mere end 10 kg. N ad gangen og der er optimale forhold for optag, risikerer man at udsætte cellerne for en stor belastning, som kan være skadelig.  
 
En del vælger ligeledes at bruge de svovlholdige gødninger man i forvejen har og ydermere tilsætte eks. svampemidler. Begge dele er med til at belaste cellerne og understrege, at man kun bør tilføre 10 kg. N pr. gang. 
 
Bladgødskning er en effektiv måde til optimering af planternes næringsstofindhold.  
 
For mikronæringsstoffer er bladgødskning generelt en god måde at tilføre næringsstofferne på, og man kan tildele hele mængden som bladgødskning. For makronæringsstofferne skal størstedelen altid, så vidt muligt, tilføres via rødderne.  
 
Bladgødskning med makronæringsstoffer er derfor altid at betragte som et supplement til optagelse gennem rødderne. 


Med venlig hilsen


Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Optag af kvælstof ved bladgødskning