Super resultater ved placering med DanGødning

Der er tre situationer hvor det kan være aktuelt at tildele gødning til vintersæden om efteråret, gerne i forbindelse med etablering: ved lave fosfortal, risiko for manganmangel og ved kvælstofmangel, efter f.eks. en frøgræsmark.  

DanGødning kan ved etablering enten nedharves før såning, placeres traditionelt eller placeres i selve sårillen.  

Den sikreste og mest effektive metode er traditionel placering ved etablering. Dette gælder for både fast og flydende gødning. 

Ved placering i selve sårillen, skal man være opmærksom på, ikke at placere for store mængder ad gangen, nøjagtig som ved iblanding af fast gødning i såsæd. Saltindekset i gødning er afhængig af typen. Gødninger med svovl og kali har som udgangspunkt høje saltindeks, hvorimod en gødning bestående af ren ammonium kvælstof og fosfor har et meget lavt saltindeks.   

Da der maks. må udbringes 15 kg. N pr. ha. til vintersæd, er der dog ikke den store risiko forbundet med at placere gødningen i sårillen, og benyttes der en ammoniumfosfor gødning med meget lavt saltindeks er risikoen endnu mindre. 

I praksis gennemførte DanGødning i efteråret 2021 tildeling af en ren NP-gødning i sårillen i samarbejde med en landmand på Sjælland, på et areal med en kendt risiko for manganmangel. Resultatet var meget synligt om foråret. Hveden stod væsentligt bedre, hvor der var blevet placeret gødning ved etablering.  

Har man et såsæt hvor man ønsker at eftermontere placeringsudstyr, så er udstyr til placering af flydende DanGødning i sårillen væsentligt mere simpelt at montere end til traditionel placering. Og en evt. fronttank kan bruges til flere forskellige maskinsæt. 

 

 Med venlig hilsen

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Super resultater ved placering med DanGødning