Vigtige næringsstoffer til slætgræsmarkerne

Sæsonen for slætgræs står for døren. For at kunne fremstille en høj kvalitet af græsensilage, er det vigtigt, at græsmarken får tildelt præcist de næringsstoffer, som er vigtige.

Kvælstofforsyningen er vigtig for udbyttet af foderenheder og for proteinindholdet.

Svovlforsyningen er vigtig i forhold til de essentielle aminosyrer, som køerne har brug for.

DG-NtS 24-6 vil være et godt valg til at dække restforsyningen efter udkørsel af gylle. Da DG-NtS 24-6 er amidbaseret, vil man ligeledes få en langsom frigivelse af kvælstoffet, så græsset sikres en god forsyning i hele vækstperioden.

Svovldelen i DanGødning’s produkter virker både som inhibitor og nitrifikationshæmmer. Dette, sammen med tilsætningen af Agrotain, sikrer herfor mod udvaskning og ammoniakfordampning.

Selen forekommer i danske jorde i så små mængder, at planterne ikke kan optage nok til at sikre et tilstrækkeligt indhold i foderet. Selen har en gavnlig effekt på reproduktionen og øger immunforsvaret. Mangel på selen menes tilsvarende at medvirke til yverproblemer og tilbageholdt efterbyrd. Selenmangel kan ligeledes føre til dødfødte eller svagelige kalve.

Det anbefales at tildele selengødning ved første og andet slæt, for at opnå optimalt selenniveau i græsset. Normalt er græsset’s indhold af selen lavest midt på sommeren, derfor er det vigtigt, at græsset er velforsynet med selen på dette tidspunkt. Vi anbefaler anvendelse af DG-Leaf NtS 8-17 m/Se, som en meget effektiv og præcis måde at sikre det korrekte indhold af selen i græsset.

Doseringen er 1 liter/ha. pr. slæt.
Totaldosering på 1 liter pr. ha. pr. gang må ikke overskrides.
DG-NtS 24-6 og DG-Leaf 8-17 m/Se kan med fordel blandes.

Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Vigtige næringsstoffer til slætgræsmarkerne