Forskellige former for kvælstof i bladgødskning

Der er stor interesse for bladgødskning og vi modtager i øjeblikket mange spørgsmål omkring anvendelsen af de forskellige bladgødningstyper. Den hu...

Forsuring af gylle

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse om anvendelse af husdyrgødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen) med ikrafttrædelse pr...

Husk svovl ved sene tildelinger af kvælstof

I ”de gode gamle dage” sørgede industriel forurening for et årligt nedfald fra atmosfæren på 40 kg svovl pr. ha. Dermed var afgrødernes behov for s...

Vigtige næringsstoffer til slætgræsmarkerne

Sæsonen for slætgræs står for døren. For at kunne fremstille en høj kvalitet af græsensilage, er det vigtigt, at græsmarken får tildelt præcist de...

Bladgødskning

Bladgødskning er en hurtig og effektiv måde at optimere udbytte og kvalitet i afgrøderne. Ved bladgødskning er det vigtigt at huske, at der skal an...