Afsluttende gødskning af vinterrapsen

Vinterrapsen får mange steder den sidste del af kvælstoffet tilført i disse dage – hvis det vel at mærke kan lade sig gøre for regnen.&nb...

Brug den rigtige strategi i vinterhvede

Foråret er over os, og dermed en ny gødningssæson. Her er det vigtigt, at man bruger den rigtige strategi i forhold til den gødningstype...

AcidLine som svovlgødning?

På grund af de meget store nedbørsmængder, er stort set alt tilgængeligt svovl udvasket fra landbrugsjorden i år. Flere landmænd, der arb...

AtS; en "gratis" nitrifikationshæmmer

DanGødning A/S anvender ammonium thiosulfat, AtS, i alle svovlgødninger. AtS er en meget effektiv og hurtigtvirkende svovlgødning, som og...

Fra ammoniak til DanGødning

DanGødning A/S får for tiden en del henvendelser vedrørende brug af flydende gødning i forhold til ammoniak og kalkammon. 

Der...