DanGødning A/S på Agromek d. 29.11-02.12

Højere udbytter, lavere klimapåvirkning og bedre egnet til det moderne præcisionslandbrug

Vi har i løbet af efteråret opleve...

DanGødning med korrosionshæmmer og neutral pH

Der er generelt stor fokus på gødningsmarkedet for tiden. Ganske naturligt med de usikkerheder der er omkring forsyning og priser.  

<...

Stor efterspørgsel på opbevaring af DanGødning

Tanke til opbevaring af flydende gødning 

Gødningsmarkedet, miljøhensyn, klimaproblematikken, øget fokus på præcisionsl...

Super resultater ved placering med DanGødning

Der er tre situationer hvor det kan være aktuelt at tildele gødning til vintersæden om efteråret, gerne i forbindelse med etablering: ved lave fosf...

Erfaringer og forsøg med DanGødning i vårbyg

Reglerne med at efterafgrøder skal efterfølges af en vårafgrøde, har gjort vårbyg til en af de største afgrøder vi dyrker. I mange tilfælde går man...