DanGødning her og nu

Vi modtager mange spørgsmål omkring anvendelse af DanGødning på nuværende tidspunkt. Vi anbefaler at tildele restgødningen nu. Det er bedre, at gødningen ligger i jorden når der kommer nedbør, end at gødningen først tildeles efter der er kommet nedbør.

Hvordan virker DanGødning under tørre forhold?

DanGødning består af tre kvælstofformer amid-N, ammonium-N og nitrat-N. Afgrøderne kan optage ammonium-N og nitrat-N. Amid-N skal først omdannes til ammonium-N før det optages. Omdannelsen er afhængig af enzymet urease. Ved at tilsætte Agrotain(ureaseinhibitor) hæmmes urease aktiviteten. Især under tørre forhold er det særligt vigtig med en lav urease aktivitet. Agrotain sikrer derved fuld udnyttelse af amid-N, og tab via ammoniakfordampning undgås. Virkningen af Agrotain holder i længere tid, men er naturligvis vigtigst de første dage.

I alle svovlholdige gødninger fra DanGødning er svovlkilden Ammonium Thiosulfat (AtS).

Ammonium Thiosulfat virker som nitrifikationsinhibitor, reducerer omdannelseshastigheden af ammonium- N til nitrat-N, og modvirker derved udvaskning af nitrat-N. Udover at Ammonium Thiosulfat (AtS) virker som nitrifikationsinhibitor, sikrer AtS også en lang periode med plantetilgængeligt svovl. Ligeledes forbedrer AtS plantetilgængeligheden af mikronæringsstoffer og fosfor, pga. forsuringseffekt. 

Hvordan påvirker DanGødning planterne?

Medmindre der er tale om specifik bladgødskning skal flydende gødning så vidt muligt optages via rødderne. Der er derfor vigtigt ved valg af dyse, at sikre, at så stor en del af gødningen lander på jorden. En lille del af gødningen vil dog altid lande på - og optages igennem bladene. Under ugunstige forhold med frost, våde forhold eller stressede planter, kan det give en påvirkning af planterne, enten via direkte kontakt på bladene eller ved en overoptagelse af gødning gennem bladene. 

Forsøg viser, at det ikke har en udbyttemæssig betydning, men det ser naturligvis ikke godt ud og bør undgås ved valg af korrekte dyser og gødningsmængder, så der afsættes mindst muligt gødning på afgrøderne. Dette gøres ved at udbringe gødning, så det er store bløde dråber der falder lodret ned gennem afgrøden, hvorved der undgås afsætning af en stor næringsstofkoncentration på bladene.

Bladgødskning med DanGødning, har det en virkning?

Planterne optager kvælstof og specielt amidkvælstof meget hurtigt gennem bladene. Den mængde der kan optages på én gang gennem bladene, er imidlertid begrænset. Derfor er det vigtigt, kun at tilføre små mængder næringsstof ved bladgødskning. I de tidlige afgrødestadier er bladgødskning optimalt, når forholdene i jorden giver begrænsninger i næringsstoftilgængeligheden pga. lav jordfugtighed, dårlig rodudvikling mm.

I de senere afgrødestadier vil bladgødskning med makronæringsstoffer være et effektivt styringsværktøj til at øge udbyttet og kvaliteten af afgrøden. På dette tidspunkt er det vigtigt, at afgrøden er velforsynet med næringsstoffer, så der kan opretholdes et godt energiniveau til fyldning af frø, frugt, knold eller vegetativ produktion.

DG-N18 i de sene vækststadier har i mange forsøg vist øget proteinindhold i kerner, en forudsætning for at kunne afsætte hveden som brødhvede. Mange har god erfaring med at tilsætte ca. 5-10 kg. N via DG-N18 i forbindelse med pesticidbehandlingen. Husk altid at udføre en blandingsprøve inden blanding i sprøjten.

Bladgødskning med fosfor - er det muligt med DanGødning?

Der ses flere steder fosformangel i år. Årsagerne kan være mange. En nyhed fra DanGødning er DG-Leaf P 11-14 som er en højkoncentreret fosforbladgødskning, til hurtig og effektiv tilførsel af fosfor. Afgrøden tilføres samtidig kvælstof, der er med til at forstærke væksten og virkningen. Gødningen anvendes som supplement til fosforgødskning via rødderne eller ved fosformangel. Vejledende dosering er 3-5 liter/ha. Størst dosering anvendes ved lav fosforbalance i bladene, ved synlig fosformangel eller hvor Pt. er lavt.

Vil du vide mere?

Kontakt os endelig på tlf. +45 76 20 14 80 hvis du vil vide mere. Vi er altid klar til, at rådgive angående optimal anvendelse af DanGødning, og deltager også gerne med indlæg i erfagrupper eller andre faglige grupper.

DanGødning her og nu