DG-NtS 17-17

Optimering af svovltilførslen til afgrøderne

DG-NtS 17-17 er specielt udviklet til effektiv optimering af svovltilførslen til en hvilken som helst afgrøde og dyrkningssituation. En korrekt og tilstrækkelig tilførsel af svovl er altafgørende for olieindholdet i raps og for proteinindholdet både i korn, foderafgrøder og raps.

Svovl udvaskes let fra jorden. I planterne translokeres svovl ikke fra gamle til nye blade. Afgrøderne skal derfor have let tilgængeligt svovl til rådighed gennem hele vækstsæsonen, for at sikre kvaliteten og udbyttet i afgrøderne. Vær specielt opmærksom på, at svovlmangel i løbet af vækstsæsonen kan blokere optagelsen af kvælstof. Tyske forsøg har således vist, at mangel på blot 1 kg. S, kan føre til blokeret optagelse af 10 kg. N, med store udbyttetab til følge.

Vi anbefaler, at anvende maksimalt 30 kg. svovl/ha. ad gangen i etablerede afgrøder, da svovl i DG-NtS 17-17 optages meget hurtigt. Ønskes en forsurende virkning i etablerede afgrøder, der kræver mere end 30 kg. S/ha., bør der tilsvarende tildeles ad to omgange.

DG-NtS 17-17 kan anvendes til bladgødskning, med maksimalt 5 kg. svovl/ha. pr. gang via fladsprededyse.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AT77
Total N
17.0
Vægtfylde
1.31 kg/l
- Amid N
4.8%
Frysetemp.
-10 °C
- Ammonium N
9.8%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
2.4%
Svovl (S)
16.6%
DG NmaX