DG-NtS 27-3

Høj N med 3 pct. svovl

Med et N:S forhold på 1:9 i DG-NtS 27-3 er denne gødning optimal at anvende i alle kornafgrøderne, majs, frøgræs og kartofler.

Vi anbefaler DG-NtS 27-3 både ved de tidlige og sene tildelinger. Den velafbalancerede sammensætning af de tre N-former; amid-N, ammonium-N og nitrat-N sikrer en jævn forsyning med tilgængeligt kvælstof. Dermed undgås uønsket buskning eller dannelse af for stor bladmasse.

Vær opmærksom på, at en højtydende hvedeafgrøde kan have et samlet svovlbehov på ca. 25 kg/ha., hvis udbyttepotentialet skal udnyttes fuldt ud. I slætgræs, ved store udbytter, vil behovet for svovl være op til 40 kg. svovl pr. ha. I disse situationer anbefaler vi, at der suppleres med S tilførsel fra vores gødninger med højere svovlindhold.

DG-NtS 27-3 er designet til, at kunne udbringes tidligere end fast gødning, hvorved man opnår en højere udnyttelse af næringsstofferne og højere udbytte.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AT06
Total N
27.0
Vægtfylde
1.29 kg/l
- Amid N
12.9%
Frysetemp.
-5 °C
- Ammonium N
7.7%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
6.4%
Svovl (S)
2.7%
DG NmaX