DG-NtS 20-10

NS type med højt S-Indhold

Svovl er altafgørende for protein og olieudbytte. Det optimale N:S forhold til raps er 5:1 og for kornafgrøder 10:1. Husk, hvis afgrøden mangler blot 1 kg. S pr. ha. kan det blokere for optagelsen af 10 kg. N pr. ha.

Med DG-NtS 20-10 er det muligt at sikre den korrekte svovltilførsel til en hvilken som helst afgrøde og dyrkningssituation. DG-NtS 20-10 indeholder 100 pct. vandopløseligt svovl, der er hurtigt virkende. DG-NtS 20-10 er dermed ideel til optimering af svovltildelingen i løbet af vækstsæsonen.

Vi anbefaler at udbringe max 30 kg. S/ha. via DG-NtS 20-10 ad gangen på etablerede afgrøder. Hvis der er behov for en større svovlmængde, for eksempel af hensyn til forsuring, anbefaler vi, at tildelingen sker ad flere gange.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AG62
Total N
20.0
Vægtfylde
1.28 kg/l
- Amid N
7.8%
Frysetemp.
-5 °C
- Ammonium N
8.3%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
3.9%
Svovl (S)
9.7%
DG NmaX