DG-NP 9-13

Ny og forbedret formulering af ammoniumpolyfosfat

DG-NP 9-13 indeholder polyfosfat, som er 100 pct. vandopløseligt og 100 pct. plantetilgængeligt, hvilket er en kæmpe fordel i forhold til de begrænsninger for tildeling af fosfor som fosforreguleringen sætter.

Tilgængeligheden og vandopløseligheden er en styrke i forhold til, at fosfor er essentiel ved roddannelsen.

Orthofosfat er den form, som planter optager fosfor på. Polyfosfat er sammenkædninger af orthofosfat, som frigives over tid, og derved sikres afgrøden fosfor i hele vækstsæsonen. Sammenkædningen sker ved hjælp af ammonium N.

DG-NP 9-13 er fremragende som startgødning til især majs og kartofler, men også til roer, kornafgrøder og raps, så roddannelsen styrkes.

DG-NP 9-13 har lavt saltindeks, så gødningen kan placeres tæt på frø/kerner uden risiko for svidning.

Kvælstoffet i DG-NP 9-13 er udelukkende på ammoniumbasis, hvilket forstærker fosforoptagelsen og minimerer risikoen for udvaskning.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
EF43
Total N
9.0
Vægtfylde
1.35 kg/l
- Amid N
%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
9.0%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
%
Fosfor (P)
12.7%