DG-NtS 29-3

Højkoncentreret NS gødning med N:S forhold på 10:1

DG-NtS 29-3 er en gødning med et meget højt N-indhold og et N:S forhold på 10:1, der gør den velegnet til mange afgrøder og dyrkningssituationer. Den velafbalancerede kvælstofsammensætning med alle tre N-former minimerer risiko for udvaskning og giver samtidig en balanceret kvælstofvirkning over flere uger. Derved undgås risiko for kraftig buskning og dannelse af for stor bladmasse tidligt i vækstsæsonen. Af samme grund kan DG-NtS 29-3 tildeles tidligere end man vil gøre med en fast gødning.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AG81
Total N
29.0
Vægtfylde
1.31 kg/l
- Amid N
13.9%
Frysetemp.
-5 °C
- Ammonium N
8.2%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
6.9%
Svovl (S)
2.7%
DG NmaX