DG-Leaf NK 3-7

Perfekt til opretholdelse af god kaliumbalance

DG-Leaf NK 3-7 (klorfattig) der både kan anvendes til at øge udbyttet og forbedre kvaliteten i grøntsager og frugt. Ligeledes er DG-Leaf NK 3-7 effektiv til at kurere eller forebygge kaliummangel i afgrøden.  

Anvendes med fordel i kartofler fra begyndende knolddannelse, i løgafgrøder og gulerødder fra 8, 6 og 4 uger før høst. I fugt tildeles DG-Leaf NK 3-7 efter blomstring.

Vejledende dosering er 6-12 liter/ha. pr. gang. Størst dosering anvendes ved lav kaliumbalance i bladene, ved synlig kaliummangel eller hvor Kt. er lavt. Anbefalet vandmængde er 150 liter/ha.

Vi anbefaler at anvende DG-Leaf NK 3-7 alene. Ønskes DG-Leaf K 3-7 blandet med andre gødninger eller med pesticider, bør der altid inden blanding, udføres en mindre prøveblanding. DanGødning A/S garanterer alene for indholdet af DG-Leaf NK 3-7, og tager ikke ansvar for effekten i blandinger. 

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
FF40
Total N
3.0
Vægtfylde
1.08 kg/l
- Amid N
0.3%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
0.2%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
2.5%
Kalium (K)
7.0%