DG-NPtS 20-3-0-3

Balanceret NPtS gødning

DG-NPtS 20-3-0-3 har et NP forhold på 7:1, der passer til mange afgrøder og dyrkningssituationer, hvor kali tilføres på anden vis. Gødningen er specielt velegnet til kornafgrøder, majs og kartofler.

Ligesom for alle DanGødning's andre gødninger med fosfor, anvendes 100 pct. vandopløseligt og dermed plantetilgængeligt fosfor. Specielt på ejendomme med restriktioner på fosfortilførsel eller lave fosfortal er det vigtigt, at hele den tilførte fosformængde er på vandopløselig form.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
EA22
Total N
20.0
Vægtfylde
1.28 kg/l
- Amid N
8.5%
Frysetemp.
-5 °C
- Ammonium N
7.3%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
4.2%
Fosfor (P)
2.6%
Svovl (S)
2.7%
DG NmaX