DG-N 27

Ren N med stor anvendelsesmulighed

DG-N 27 har et balanceret forhold mellem de tre N-former; amid-N, ammonium-N og nitrat-N og er derfor meget velegnet både til tidlige og sene tildelinger.

DG-N 27 er særlig optimalt at anvende, når svovlbehovet er dækket på anden vis, og der skal en stor mængde N/ha. ud i en fart.

Vi anbefaler specielt DG-N 27 i situationer, hvor afgrøden har behov for ekstra N uden samtidigt behov for svovl.

DG-N 27 kan med fordel anvendes som bladgødskning pga. det høje amid-indhold. Bladgødskning med DG-N 27 kan i majs eller hvede være med til at øge proteinindholdet og udbyttet.

Vær opmærksom på at bladgødskning skal tildeles med fladsprededyser, og der ikke skal tildeles mere end 5-10 kg. N pr. ha. Er behovet en større mængde N/ha., gentages behandlingen efter nogle få dage.

Anvendes DG-N 27 sammen med plantebeskyttelsesmidler, vær her opmærksom på kemileverandørens anbefalinger. Husk altid at lave en lille prøveblanding, for at der ikke sker udfældning, som ses som uklarhed eller bundfald i prøveblandingen.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AT71
Total N
27.0
Vægtfylde
1.27 kg/l
- Amid N
13.5%
Frysetemp.
-10 °C
- Ammonium N
6.8%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
6.8%
DG NmaX