DG-NKtS 20-0-4-4

Optimal gødning når næringsstofbehovet er kvælstof og kalium samt svovl

DG-NKtS 20-0-4-4 er en gødning med et velbalanceret forhold mellem N, K og S.

DG-NKtS er en optimal gødning i kombination med husdyrgødning, hvor fosforreguleringen ikke giver mulighed for, at supplere med fosfor.

DG-NKtS er tilsat ammoniumthiosulfat (AtS), der giver en forsuringseffekt i jorden og forbedrer tilgængeligheden af fosfor samt mikronæringsstofferne jern, mangan, kobber og zink.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
FA 44
Total N
20.0
Vægtfylde
1.26 kg/l
- Amid N
10.7%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
5.6%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
3.8%
Kalium (K)
4.0%
Svovl (S)
3.7%