DG-NPKtS 15-2-6-2

Den ideelle gødning til fuldgødskning

Næringsstofsammensætningen med de fire makronæringsstoffer i DG NPKtS 15-2-6-2 gør denne gødning velegnet som fuldgødskning til mange afgrøder.

Gødningen er fremstillet på basis af ammonium-polyfosfat, der øger tilgængeligheden og optagelsen af fosfat sammenlignet med almindelige simple fosforgødninger. Med DG-NPKtS 15-2-6-2 sikres afgrøden en jævn næringsstofforsyning. DG-NPKtS 15-2-6-2 indeholder 100 pct. vandopløseligt svovl fra AtS, der sikrer en effektiv optagelse af svovl. AtS virker samtidig som ureaseinhibitor og nitrifikationshæmmer.

Gødningen er ikke velegnet til vinteropbevaring.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
DG07
Total N
15.0
Vægtfylde
1.23 kg/l
- Amid N
12.1%
Frysetemp.
2 °C
- Ammonium N
2.4%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
0.5%
Fosfor (P)
1.6%
Kalium (K)
5.7%
Svovl (S)
1.7%
DG NmaX