Viden om flydende gødning

DanGødning har mange unikke egenskaber

Listen over fordelene ved brug af DanGødning er lang. Nedenunder er listet et udpluk.

Har man brug for et lidt mere detaljeret overblik, så kan DanGødning's brochure downloades ved at klikke HER

Vil man gå i dybden og sætte sig ind i den faglige viden bag DanGødning, så kan man downloade en samlet faglig uddybning ved at klikke HER

Sammensætningen af amid, ammonium og nitrat kvælstof i DanGødning tilsat Agrotain:

 • sikrer planterne en jævn N tilførsel i vækstsæsonen og sikrer dermed høj N-effektivitet.

 • forhindrer udvaskning og lattergasemission og er dermed en fordel for KLIMAET.

 

Brugen af AmmoniumThioSulfat i DanGødning:

 • forøger forsyningssikkerheden af svovl til planten igennem vækstsæsonen.

 • formindsker risiko for nitrifikation og ammoniakfordampning.

 • forøger jordens tilgængelighed af især fosfor og mangan på grund af den forsurende virkning i jorden.

 

Ammoniumpolyfosfat i DanGødning:

 • er 100 pct. vandopløseligt og 100 pct. plantetilgængeligt fosfor - indeholder ikke citratopløseligt fosfor.

 • er orthofosfat sammensat i kæder ved hjælp af ammonium.

 • kæderne opløses over tid, og sikrer dermed fosfor til rådighed i hele vækstsæsonen.

 • ca. halvdelen frigives efter 1-2 uger, og er dermed til rådighed ved roddannelse og skududvikling.

 

Præcision:

 • med en marksprøjte kan gødningen spredes helt præcis til kanten, så tab til biotoper, veje, grøfter og vandløb helt kan undgås.

 • kan fordeles præcist på hver m2 på marken.

 • fungerer perfekt i forhold til præcisionsudstyr til sektionsaflukning og graduering.

 

Bladgødskning:

 • er en effektiv metode til en sen og specifik regulering af næringsstoffer.

 

Nemt og praktisk at håndtere:

 • nem opbevaring i vores tanke.

 • nemt at pumpe rundt - fri for håndtering af storsække - før/under/efter.

 • leveres løbende i sæsonen - ingen behov for store lagerpladser/haller.

Agrotain