Praktiske vejledninger

Unikke egenskaber i DanGødning

Har man brug for et lidt mere detaljeret overblik, så kan man downloade følgende vejledninger:
- Praktiske råd. Kort oversigt - lige til at tage med (DOWNLOAD PDF)
- Samlet og meget detaljeret faglig gennemgang (DOWNLOAD PDF)
- Brochure A3 - generel oversigt over DanGødning (DOWNLOAD PDF)
- Opbevaring og tanke (DOWNLOAD PDF)


Listen over fordelene ved brug af DanGødning er lang. Nedenunder er listet et kort overblik.

Sammensætningen af amid, ammonium og nitrat kvælstof i DanGødning tilsat Agrotain eller DG-NmaX:

 • sikrer planterne en jævn N tilførsel i vækstsæsonen og sikrer dermed høj N-effektivitet.

 • forhindrer udvaskning og lattergasemission og er dermed en fordel for KLIMAET.

 

Brugen af AmmoniumThioSulfat i DanGødning:

 • forøger forsyningssikkerheden af svovl til planten igennem vækstsæsonen.

 • formindsker risiko for nitrifikation og ammoniakfordampning.

 • forøger jordens tilgængelighed af især fosfor og mangan på grund af den forsurende virkning i jorden.

 

Ammoniumpolyfosfat i DanGødning:

 • er 100 pct. vandopløseligt og 100 pct. plantetilgængeligt fosfor - indeholder ikke citratopløseligt fosfor.

 • er orthofosfat sammensat i kæder ved hjælp af ammonium.

 • kæderne opløses over tid, og sikrer dermed fosfor til rådighed i hele vækstsæsonen.

 • ca. halvdelen frigives efter 1-2 uger, og er dermed til rådighed ved roddannelse og skududvikling.

 

Præcision:

 • med en marksprøjte kan gødningen spredes helt præcis til kanten, så tab til biotoper, veje, grøfter og vandløb helt kan undgås.

 • kan fordeles præcist på hver m2 på marken.

 • fungerer perfekt i forhold til præcisionsudstyr til sektionsaflukning og graduering.

 

Bladgødskning:

 • er en effektiv metode til en sen og specifik regulering af næringsstoffer.

 

Nemt og praktisk at håndtere:

 • nem opbevaring i vores tanke.

 • nemt at pumpe rundt - fri for håndtering af storsække - før/under/efter.

 • leveres løbende i sæsonen - ingen behov for store lagerpladser/haller.

Agrotain DG NmaX