DG-NtS 18-2 m Na, B

Optimal specialgødning til roer

DG-NtS 18-2 m. Na, B er en gødning der er specielt designet til sukkerroer.

Natrium og Bor er to meget vigtige plantenæringsstoffer i roer. Hvor natrium har en positiv indvirkning på sukkerudbyttet, sikres bor udbytte og kvalitet i roerne. Specielt på jorder med et højt reaktionstal og i tørre år kan der opstå bormangel. Da bor er immobilt i planterne, ses bormangel først i vækstpunktet og de yngste plantedele.

Placering af DG-NtS 18-2 m. Na, B ved såning af roerne giver den mest effektive anvendelse af kvælstoffet. Der er ligeledes opnået gode udbytter ved udbringning og nedharvning af gødningen inden såning.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AG 64
Total N
18.0
Vægtfylde
1.28 kg/l
- Amid N
11.7%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
3.5%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
2.7%
Svovl (S)
1.7%
Natrium (Na)
5.9%
Bor (B)
0.05%
DG NmaX