100% plantetilgængeligt fosfor i startgødning til majs

Placering af startgødning 5 cm under og 5 cm ved siden af majsfrøet, er vigtigt for en god etablering af en majsafgrøde. Det er i særdeleshed placering af fosfor(P), som er vigtig.

Fosforen er altafgørende for en hurtig og kraftig udvikling af rodnettet. En stærk og hurtig rodudvikling er vigtigt, da det er medvirkende til at reducere en negativ påvirkning fra sygdomme og skadegørere. Majsen har som bekendt en meget stærk og intensiv vækst igennem vækstsæsonen, og her er et kraftigt rodnet ligeledes essentiel i forhold til at kunne optage vand og næringsstoffer.

Vi anbefaler at placere DG-NPtS 17-7-0-3 eller DG-NPtS 19-7-0-5 ved såning.

Placering af 15 kg fosfor pr. ha. i en DG-NPtS 17-7-0-3 har i Landsforsøg fra 2017-2020 vist signifikante merudbytter i forhold til placering af både DAP og NP i fast gødning.

Flydende gødning fra DanGødning er den eneste gødning på markedet, hvor fosfor er 100% vandopløselig og dermed 100% plantetilgængelig for majsplanten. Tilgængeligheden af fosfor er meget vigtig i den korte og meget intensive periode, hvor roddannelsen står på.

Med det fosforloft som er blevet indført, har det aldrig været vigtigere, at det fosfor som udbringes, også kan optages og udnyttes af majsplanterne, og her er en flydende NPtS gødning fra DanGødning den mest effektive.


Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

100% plantetilgængeligt fosfor i startgødning til majs