7 pct. i merudbytte og højere proteinindhold med DanGødning

Høsten er i skrivende stund så småt ved at være i hus, og det er dermed tid til at vurdere vækstsæsonens gødningsstrategi. 
 
Resultaterne fra årets forsøg begynder så småt at tikke ind. Resultaterne fra vores forsøg i korn, raps og frøgræs er positive, og er med til at understrege, at korrekt tilførsel af DanGødning giver højere udbytte og kvalitet end fast gødning, og dermed en bedre udnyttelse af kvælstoffet, som er godt for økonomien og klimaet. 
 
Mest interessant er resultatet fra vores hvedeforsøg, udført af VKST Holeby på Lolland. Her er der tale om en efterprøvning af vores anbefalinger til udbringning af DanGødning sat op mod en traditionel tredeling af fast gødning i marts, april og maj. I leddene med DanGødning var både udbytter og kvaliteter væsentligt bedre end leddet med fast gødning. I leddene hvor DanGødning blev tildelt ad kun 2 gange i marts og april – (senest stadie 30), er udbytteindekset på 107 i forhold til den faste. Proteinindholdet var ligeledes knap 12 pct. mod 10 pct. i leddet med fast gødning. 
 
Alle forsøgsleddene er i DanGødning’s favør i forhold til fast gødning. Et bevis på, at når DanGødning tilføres med korrekt timing, så er der store fordele at hente, men også et bevis på, at man IKKE må overføre timingen 1 til 1 fra en gødningsplan med fast gødning til en med DanGødning. 
 
Min opfordring, på grundlag af alle de mange gødningsforsøg der generelt udføres, er at landmænd og sælgere er opmærksomme på, at gødning ikke bare er gødning. Og det gælder både for fast og flydende gødning. Kig nøje på hvilken type gødning som indgår i handlen. Spørg gerne os, der arbejder med produkterne til dagligt, til råds og tilret herefter gødningsplanen.
 
Og husk – de råd du får fra DanGødning er ganske gratis – og til at forstå.  

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

7 pct. i merudbytte og højere proteinindhold med DanGødning