AcidLine som svovlgødning?

På grund af de meget store nedbørsmængder, er stort set alt tilgængeligt svovl udvasket fra landbrugsjorden i år. Flere landmænd, der arbejder med DanGødning’s AcidLine til forsuring, har derfor spurgt, om man med fordel kan øge mængden af AcidLine, for at dække en større del af svovlbehovet i marken. 

Svovl i AcidLine er en god svovlgødning. Der er imidlertid tale om en meget stærk syre, der håndteringsmæssigt og udstyrsmæssigt, stiller helt andre krav end vores almindelige DG-NtS svovlgødninger. Svovl i AcidLine koster tillige mere pr. kg. svovl end svovl i DG-NtS gødninger.  

Det er derfor vigtigt at fastslå, at AcidLine bør anvendes til forsuring. Hvor der er behov for ekstra svovlgødning, bør man i stedet skifte til en af vores DG-NtS svovlgødninger. Som omtalt i sidste uges nyhedsbrev, indeholder alle vores svovlgødninger ammonium thiosulfat, som også virker som nitrifikationshæmmer. Derved øges N-udnyttelse i gyllen. Der er ikke andre svovlgødninger på markedet, der har denne virkning.  

For at udnytte præcisionsfordelen, og derved merudbyttet ved anvendelse af flydende gødning, anbefaler vi altid at udbringe vores svovlgødninger med marksprøjten. Et produkt som DG-NtS 17-17 kan dog også med fordel røres op i gylletanken før udbringning, hvorved man sparer en arbejdsgang.  

 

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

AcidLine som svovlgødning?