Afsluttende gødskning af vinterrapsen

Vinterrapsen får mange steder den sidste del af kvælstoffet tilført i disse dage – hvis det vel at mærke kan lade sig gøre for regnen. 

Og med hensyn til regnen, så må vi endnu engang minde om, at det i år er vigtigt at huske på svovltilførslen til rapsen. En lang og våd vinter, og i skrivende stund en stor nedbørsmængde i starten af april måned, har dannet grundlag for en stor risiko for udvaskning af både nitrat og svovl.   

DanGødning’s produkter som DG-NtS 20-10 og DG-NtS 24-6 kan være et godt valg til den afsluttende gødskning for at sikre en tilstrækkelig svovltilførsel.  

Når rapsen engang blomstrer og der skal udbringes svampemiddel, er der stadig mulighed for at tilføre ekstra N i form af 10 kg. N i en DG-Leaf N 18. Det følger vi op på i et senere nyhedsbrev. 

 

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Afsluttende gødskning af vinterrapsen