Bladgødskning af kartofler

Hvert år observeres der mange marker, hvor stivelseskartofler afmodner for tidligt i forhold til planlagt høsttidspunkt

Når afmodningen tydeligt kan ses, har planterne allerede over en periode på tre til fire uger ikke produceret det potentielle udbytte. Bladgødskning af kartofler vil være den optimale måde, at opretholde en god næringsstofforsyning, også i de senere vækststadier, og derved sikre grønne toppe, som er en forudsætning for høj fotosyntese og derved god indlejring af stivelse i kartoffelknoldene. 

Næringsstofoptagelsen gennem bladene hos kartoflerne er særdeles effektiv. Halvdelen af fosfor der tildeles via bladgødskning optages indenfor 10 dage. Fosfor transporteres rundt i hele planten, men størstedelen af bladgødskningen transporteres til kartoflernes vækstpunkter. (Husted 2019).

DG -Leaf bladgødskning

DG-Leaf NP 11-14 er en højkoncentreret fosforbladgødskning til hurtig og effektiv tilførsel af fosfor. Samtidig tilføres afgrøden kvælstof, der er med til at forstærke væksten og virkningen. Anvendes i kartofler fra begyndende knolddannelse, for at sikre et højt stivelsesindhold og for at øge antal og størrelse af knolde. Afhængig af behov, tildeles 1-3 gange med 10 til 14 dages intervaller.

DG-Leaf NK 3-7 (klorfattig), den perfekte løsning til opretholdelse af en god kaliumbalance i afgrøden. Kalium er vigtigt for rodvæksten, opretholdelse af stængelstyrke og sikring af en effektiv vandoptagelse. Især i afgrøder som kartofler, løgafgrøder og frugt kan kaliummangel nemt forekomme. Disse afgrøder dyrkes oftest på de letteste sandjorde, hvor kaliumudvaskning let forekommer. Kaliumindholdet i kartoflerne spiller en vigtig rolle for kogefarve og stødpletfølsomhed i knoldene, derfor kan kaliummangel føre til store tab. Anvendes i kartofler fra begyndende blomstring. Afhængig af behov, tildeles 1-3 gange med 7 til 14 dages intervaller.

Vil du vide mere?

Kontakt os endelig på tlf. +45 76 20 14 80 hvis du vil vide mere. Vi er altid klar til at rådgive angående optimal anvendelse af DanGødning, og deltager også gerne med indlæg i erfagrupper eller andre faglige grupper.

Emner kunne være:

  • Præcision og effektivitet.

  • Planternes optagelse af næringsstoffer.

  • Betydningen af anvendelse af 100 pct. opløselige næringsstoffer.

Bladgødskning af kartofler