Bladgødskning i raps og generelle anbefalinger

Rapsen begynder så småt at blomstre og dermed nærmer tiden sig også hvor flere og flere efterhånden tænker i at supplere kvælstoftildelingen via bladgødskning.  

Vi anbefaler at tildele 10 kg. N pr. gang i DG-Leaf N 18 når rapsen er i blomst. Det kan uden problemer kombineres med en eventuel splitsprøjtning med svampemiddel. 

DanGødning har i 2023 lavet forsøg som umiddelbart viser, at der er et merudbytte på 350 kg. pr. ha. ved at tilføre 2x10 kg. N i en DG-Leaf N 18 sammen med en splitsprøjtning med svampemiddel. Tilsvarende var der ”kun” ca. 130 kg. i merudbytte ved at tildele 30 kg. N i en DG-NtS 24-6, 14 dage EFTER blomst. 

DG-Leaf N 18 er et rent amid (urea) baseret gødning, som optages lynhurtigt gennem bladene. Nitrat og ammonium optages ikke lige så effektivt gennem bladene, derfor bør man foretrække et rent amid baseret gødning. Se evt. mere på vores hjemmeside www.dangodning.dk.

Forsøgene viste også spændende tendenser i forhold til at medbringe svovl på dette sene tidspunkt, men det er for usikkert at udlede noget på blot et års forsøg, så det vender vi tilbage til med. Vi fortsætter forsøgene i 2024 og 2025. 

Helt generelt omkring N tildeling via bladgødskning: 

  • Max 10 kg. N pr. ha. pr. gang – planter kan generelt ikke optage mere ad gangen. 

  • Ved bladgødskning skal der IKKE tilsættes inhibitor (DG-NmaX), men derimod spredeklæbemiddel. 

  • N på amid (urea) form er det mest effektive og skånsomme (DG-Leaf N 18).

  • Ved sammenblanding med pesticider anbefaler vi en gødning på ren N form. Det er usikkert om fosfor, kali og svovl kan påvirke effekten af pesticiderne. Risikoen for at væsken danner bundfald, er også større, jo flere komponenter der sammenblandes. Så lav en prøveblanding i et glas inden udkørsel. 

 

Med venlig hilsen

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Bladgødskning i raps og generelle anbefalinger