Bladgødskning og tørke

Den tiltagende tørke giver rigtig mange henvendelser vedrørende bladgødskning, især i forbindelse med sen/protein gødskning af hvede.

Lad os lige slå nogle facts helt fast:

* Kvælstof på AMID form(urea) optages hurtigst, mest effektivt og mest skånsomt gennem bladet. DanGødning’s DG-Leaf N 18 er en ren amid N gødning, som fremstilles specielt til bladgødskning.

* Kvælstof på ammonium- og nitrat form tager længere tid om at optages gennem bladet, og er dermed IKKE lige så effektiv som kvælstof på amid form. Nitrat har ligeledes et højt saltindeks, og er dermed ikke så skånsom som ammonium- og amid N. DanGødning’s DG-Leaf N 32 indeholder N på både amid, ammonium og nitrat N, og benyttes umiddelbart mest som tilsætning til græsmidler i hvede om foråret.

Ud fra denne viden, så anbefaler vi, at man benytter DG-Leaf N 18 til bladgødskning med kvælstof.

Med hensyn til dosering, så anbefales det at tildele 10 kg. N pr. gang, da planter ikke kan optage mere ad gangen. I hvede anbefaler vi 10 kg. N i stadie 37 + 10 kg. N i stadie 55. De 20 kg. N optaget gennem bladene udnyttes 90-100%, hvor udnyttelsen gennem optagelse via rødderne, er væsentligt mindre ved en sen tildeling – og især i en tørkeperiode. Flere har spurgt om man får noget ud af at køre 3 gange med 10 kg. N - og her er svaret ja. Selv meget sen tildeling via bladene kan planterne udnytte.

Bladgødskning udføres med almindelige dyser, 100-150 liter vand og om morgenen/formiddagen eller eftermiddagen/aftenen. Ved bladgødskning skal der tilsættes et spredeklæbemiddel.

DG-Leaf N 18 er som sagt specielt fremstillet til bladgødskning med kvælstof og tilsættes ofte sammen med svampemidler. Alle andre produkter fra DanGødning som indeholder enten nitrat N, svovl eller kali, anbefales ikke til bladgødskning på grund af et højere saltindeks, men også på grund af mindre viden om blandbarhed med pesticider.

Med venlig hilsen

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Bladgødskning og tørke