Højeste udbytter med DG´s fosforgødninger

De højeste udbytter i Landsforsøgene i 2020 blev igen opnået med DanGødning´s fosforgødninger

Ligesom de foregående år blev de højeste udbytter i Landsforsøgene i 2020 opnået med DanGødning’s fosforgødninger.

DanGødning’s nye startgødning til kartofler DG-NP 11-16 gav således et merudbytte af knolde på 5 %, svarende til et økonomisk merudbytte på næsten 2.000 kr. /ha. i forhold til grundgødet. I majs gav vores velkendte majsstarter DG-NPtS 17-7-0-3 tilsvarende et merudbytte på 4 pct. i forhold til grundgødet. Begge produkter indeholder polyfosfat.

Fordelen ved anvendelse af polyfosfat er 100 % vandopløselighed og dermed 100 % tilgængelighed for planterne. Faste gødninger indeholder altid en større del fosfor, som ikke er vandopløseligt. Da planterne kun kan optage vandopløseligt fosfor, er det derfor vigtigt, altid at være opmærksom på indholdet af vandopløseligt fosfor i gødningen.

Specielt miljøreguleringerne omkring fosfortilførsel gør det vigtigt, at anvende vandopløseligt fosfor, for at sikre høje udbytter i afgrøderne.
 
Med venlig hilsen
Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling
Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Højeste udbytter med DG´s fosforgødninger