Efterårsgødskning af vintersæd 

Gødning til vinterraps

Ved sen såning eller hvor der er halmrester i jorden, vil der være behov for tilførsel af N i efteråret til vinterraps. Derved sikres en tilpas udvikling af planterne inden vinteren. Afhængigt af forfrugt, nedmuldning af halm og såtidspunkt, gives 20-60 kg. kvælstof/ha.

Med flydende gødning kan der gødskes hurtigt og præcist. Vi anbefaler at anvende DG-NtS 20-10 eller DG NtS 24-6 for at få svovl med samtidig. Dette sikrer samtidig en forsurende effekt der øger tilgængeligheden af mangan. Udbringningen udføres før fremspiring.  

Efterårsgødskning af vintersæd

God etablering af vinterafgrøderne i efteråret er vigtigt for overvintringen og næste års udbytte. Generelt er en mindre mængde let plantetilgængeligt kvælstof og fosfor ved etablering af vintersæden optimalt for afgrøderne og de mikroorganismer, der omsætter halm og planterester fra forfrugten. Ved efterårsgødskning er der tale om små mængder pr. ha., derfor er det vigtigt at gødningen tildeles nøjagtigt og præcis for at opnå højest effekt af gødningen.

Vi anbefaler 60 kg/ha. DG-NP 11-16 til vintersæd i forbindelse med etablering. Herved tildeles afgrøden godt 10 kg. lettilgængeligt P/ha. sammen med knap 7 kg. kvælstof på ammoniumform. Kvælstof på ammoniumform forstærker optagelsen af fosfor. DG-NP 11-16 har en forsurende effekt og styrker dermed optagelsen af mangan som er vigtig for overvintringen af afgrøden.
 
DG-NtS 17-17 til vintersæd

På de ejendomme, hvor fosforloftet ikke gør det muligt at tilføre fosfor i handelsgødning ved etablering, kan det være en fordel at udbringe 10-20 kg. N via DG-NS 17-17. DanGødning anvender ammoniumthiosulfat (AtS) som svovlkilde i gødningerne. AtS har en forsuringseffekt, hvilket fremmer tilgængeligheden af fosfor, mangan og andre mikronæringsstoffer i jorden. 

Vil du vide mere?

Kontakt os endelig på tlf. +45 76 20 14 80 hvis du vil vide mere. Vi er altid klar til at rådgive angående optimal anvendelse af DanGødning, og deltager også gerne med indlæg i erfagrupper eller andre faglige grupper.
 
Emner kunne være:

  • Præcision og effektivitet.

  • Planternes optagelse af næringsstoffer.

  • Betydningen af anvendelse af 100 pct. opløselige næringsstoffer.

Efterårsgødskning af vintersæd