Eftergødskning af kartofler med bladgødning

Der er stor interesse for bladgødskning og vi modtager i øjeblikket mange spørgsmål omkring kartofler, som man ønsker at holde grønne i en lidt længere periode.

Den hurtigste og mest effektive optagelse af N opnås igennem amid-N, hvor 50 pct. af gødningsmængden er optaget gennem bladoverfladen allerede efter 24 timer. For ammonium-N og nitrat-N er der tilsvarende optaget 50 pct. inden for 2-5 døgn.

Når man anvender bladgødskning, skal man være opmærksom på, at man øger N-indholdet i bladene meget pludseligt. Det er derfor vigtigt, ikke at tildele mere end 5-10 kg N på én gang som bladgødskning.

Hvis man ønsker at tilføre større mængder, bør der anvendes delt tilførsel med nogle få dages mellemrum. DG-Leaf N 18 er en ren amidbaseret gødning, som er udviklet specielt til bladgødskning.

Gødningen udbringes med almindelig fladsprededyse, og kan udbringes direkte uden tilsætning af vand. Vi anbefaler dog at udbringe gødningen med 150 liter vand pr ha. for at sikre så god en dækning af bladene som muligt.

Brug gerne DanGødning’s app DG-EXACT til at få de rigtige blandingsforhold. DG-EXACT kan downloades til smartphone eller findes på DanGødning’s hjemmeside.

Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Eftergødskning af kartofler med bladgødning