Flydende gødning - optagelse gennem blade eller rødder?

Vi møder nogle gange misforståelser om hvorvidt flydende gødning optages gennem bladene eller rødderne. 

Derfor ganske kort:  

Rodoptagelse:

Den naturlige måde for planterne at optage næringsstoffer er gennem rødderne. Den største del af de store næringsstoffer, N, P, K, og S bør derfor optages via rødderne. Dette gælder også for flydende gødning og vi tilstræber, at over 80 pct. af den udbragte gødning skal lande på jorden, mens resten optages gennem bladene.
Dette opnås ved anvendelse af gødningsdyser, der danner store tunge dråber, der falder lodret ned gennem afgrøden. Ved sene tildelinger, i for eksempel majs, kan der tilsvarende anvendes slanger, der bringer gødningen ned på jorden.

Bladoptagelse:

Den mængde der afsættes på bladene optages let. Bladgødskning foretages som regel sent i vækstsæsonen og vi anbefaler her, som tommelfingerregel, en tildeling pr. gang på 5-10 kg næringsstof. Ved bladgødskning er det vigtigt at benytte fladsprededyser, for at sikre en stor afsætning og god fordeling på bladene.

DanGødning’s DG-Leaf sortiment er specielt udviklet til anvendelse som bladgødning og blandt andet kendetegnet ved et lavt saltindeks, som er vigtig for en effektiv og skånsom optagelse.

Flydende gødning - optagelse gennem blade eller rødder?