Forebyg og undgå bormangel i roer

Natrium og Bor er to meget vigtige plantenæringsstoffer i roer. Hvor natrium har en positiv indvirkning på sukkerudbyttet, sikrer bor udbytte og kvalitet i roerne. Specielt på jorde med et højt reaktionstal og i tørre år, kan der opstå bormangel. Da bor er immobilt i planterne, ses bormangel først i vækstpunktet og de yngste plantedele.

Bormangel kan reducere udbyttet ret voldsomt, og kvaliteten vil blive forværret yderligere ved lagring.

Bormangel skal forebygges. Hvis først der er symptomer på at roerne mistrives, og man kan se roer med sorte hjerteskud, er det for sent at behandle.

En artikel i Effektiv Landbrug d. 17/9 har overskriften ”Roedyrkere glemmer at give bor”. I artiklen hævdes det, at der ikke længere er bor i roegødningerne. Det passer IKKE!

DanGødning’s roegødning DG-NtS 18-2 m. Na, B er netop en gødning, som er specielt sammensat for at kunne dække de specielle behov for næringsstoffer, som roer har.

Så vil man forebygge bormangel og sikre udbytte og kvalitet i roerne, så ER der en roegødning til rådighed på markedet som dækker alle behov.

Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Forebyg og undgå bormangel i roer