Fra ammoniak til DanGødning

DanGødning A/S får for tiden en del henvendelser vedrørende brug af flydende gødning i forhold til ammoniak og kalkammon. 

Der er især efterspørgsel på strategier til kartofler, hvor DanGødning kan erstatte ammoniak og kalkammon i det tidlige forår. 

Der er generelt tre hovedargumenter, man skal være opmærksom på ved strategier, hvor DanGødning går ind i stedet for ammoniak og kalkammon.  

  • For at undgå udvaskning i det tidlige forår, SKAL der være så stor en andel af kvælstoffet som muligt på AMMONIUM basis. DanGødning er perfekt, da der er stor andel på amid + ammonium form og kun en lille del på nitrat form. I et meget koldt forår, er det dog en fordel med en lille andel på nitrat form for hurtig optagelse.  

  • Man kører ”langt på literen” med DanGødning i forhold til fast gødning på grund af vægtfylden.  

  • Som ved majs, har fosfor stor betydning i kartofler, som startgødning. Her er det helt ESSENTIELT, at man er opmærksom på, at det er den vandopløselige del af fosfor, som giver START effekt. I DanGødning er 100% af fosforet vandopløseligt og har derfor 100% START effekt. I de fleste faste gødninger er fosfor 60-70% vandopløseligt, for DAP dog ca. 90%. 

     

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Fra ammoniak til DanGødning