Gødningsstrategi til hvede

Vigtigt at vælge den korrekte gødningsstrategi ved anvendelse af flydende gødning

Der opnås meget høje udbytter ved anvendelse af korrekt gødningsstrategi til flydende gødning.

For at udnytte udbyttepotentialet fuldt ud er det nødvendigt, at anvende en gødningsstrategi der er tilpasset flydende gødning, og ikke blot lave en 1:1 kopi af en gødningsstrategi for fast gødning. 

I modsætning til andre lande i Europa, er der i Danmark tradition for at anvende den samme strategi til flydende gødning, som man anvender til fast gødning. DanGødning har derfor arbejdet med udvikling af korrekte strategier for flydende gødning under danske forhold. Som udgangspunkt har vi benyttet den viden og de strategier der anvendes i Frankrig og England, som er de store markeder for flydende gødning i Europa.

Hvordan ser en korrekt gødningsstrategi for flydende gødning i hvede ud?

DanGødning’s anbefaling til gødningsstrategi i vinterhvede er at udbringe 90-100 pct. af kvælstofmængden, senest ved udgangen af april måned/stadie 30. Tilførslen udføres som en todeling med første del i marts måned. Graduering kan med fordel udføres ved begge tildelinger f.eks. på baggrund af biomassemålinger fra efteråret. Begge tildelinger skal foretages med gødningsdyser og tilsættes inhibitor: AGROTAIN eller DG-NmaX. Gødningsdyserne giver store tunge dråber der falder gennem afgrøden og ned på jorden. Gødningen skal optages gennem rødderne og ikke gennem bladene.

Proteingødskning/ finjustering af N tilførsel kan foretages som decideret bladgødskning fra midten af maj måned og tilføres ved stadie 37 og 55 med 5-10 kg. N pr. ha. pr. gang. Bladgødskning bør foretages med en ren amid(urea) gødning, da kvælstof på denne form optages hurtigt og effektivt gennem bladene. Gødning på ammonium- og nitratform optages ikke lige så effektivt gennem bladene.

Bladgødskning udføres med almindelig dyse, som morgen- eller aftensprøjtning, og tilsættes et spredeklæbemiddel. 

Denne strategi er afprøvet i forsøg hos VKST i 2022 og har, som det kendes fra Frankrig og England, givet klare merudbytter i forhold til en traditionel strategi.


Med venlig hilsen

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Gødningsstrategi til hvede