Husk at vinterhveden skal gødes færdig nu!

Uanset om der er tale om fast eller flydende gødning udbragt på jorden, er udnyttelsesgraden af N udbragt i maj/juni meget lav i forhold til udnyttelsesgraden i N udbragt i marts/april.  

Flydende gødning har en mere jævn frigørelse af N, og derved også en lavere risiko for udvaskning af N og frigivelse af lattergas. Der kan derfor tilføres større mængder N i marts/april måned i flydende gødning end der kan i fast gødning.

For at få det fulde udbytte af denne fordel ved flydende gødning, og derved opnå de merudbytter der kan opnås i forhold til fast gødning, er det derfor vigtigt, at vinterhveden gødes færdig ved udgangen af april måned.  

Hvor der ønskes udført en proteingødskning i maj måned, skal dette foretages som bladgødskning med for eksempel DG-Leaf N 18 eller DG-Leaf N 32 med 5-10 kg. pr. gang.   

Se mere på www.dangodning.dk. 

 

Med venlig hilsen


Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Husk at vinterhveden skal gødes færdig nu!