Husk svovl !

Svovl udvaskes meget let fra jorden. Det vil derfor kun være en lille del af det svovl, der er tilført i efteråret, der er tilbage i jorden ved vækststart i foråret. Svovl’s betydning for udbytte og kvalitet er ofte undervurderet. Da svovl samtidig er et af de vanskeligste næringsstoffer at håndtere på grund af dets manglende mobilitet i planten, er det vigtigt at sikre tilstrækkeligt med svovl i foråret.

Svovl er ikke blot nødvendigt for udbyttet af protein og olie i korn og raps, men også nødvendigt for optagelsen af kvælstof i planterne. Tyske forsøg har således vist at mangel på blot 1 kg svovl pr. ha. kan blokere optagelsen af 10 kg kvælstof, med store udbyttetab til følge.

I vinterraps kan man regne med et svovlbehov på 40-50 kg S/ha. For slæt-/frøgræs og vinterhvede er de tilsvarende behov henholdsvis 30-40 kg S/ha. og 20-25 kg S/ha.

DanGødning’s produkter DG-NtS 24-6, DG-NtS 20-10 og DG-NtS 17-17 er hurtigtvirkende svovlgødninger udviklet til præcis dækning af enhver afgrødes svovlbehov. I landsforsøgene 2020 gav disse gødninger således et merudbytte i forhold til almindelig 27-4 fast gødning på 1 hkg frø af standardkvalitet/ha.

Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Husk svovl !